Om Sverige Bygger

Vi har koll på byggmarknaden och byggprojekt i hela Sverige!

Vi är Byggsveriges affärskälla - det glada, modiga och framgångsrika företaget som skapar skräddarsydda tjänster baserade på bygginformation från våra dagliga marknadsundersökningar.

Vi erbjuder dig och hela byggbranschen bättre koll, effektivare marknadsföring, ett unikt beslutsstöd och fler och bättre affärsmöjligheter.

Sedan starten 1985 har vi utvecklats till ett marknadsledande företag med ett modernt och öppet ledarskap. Vi gör allt själva - samlar in informationen, utvecklar tjänsterna, marknadsför och säljer dem. Det som gör oss unika och bättre än andra är därför vår personal och vår anda.


Vi har en oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt, byggherrar, byggföretag, anbud och upphandlingar. Du och ditt företag får hjälp att nå rätt beslutsfattare på rätt byggprojekt vid rätt tidpunkt så att du kan påverka och sälja till en målgrupp som årligen tar beslut om att rita och köpa in varor och tjänster för 150-200 miljarder till sina byggprojekt.

Detta kan vi göra genom våra ständigt pågående, dagliga marknadsundersökningar där vi hela tiden följer upp planerade och pågående byggprojekt och tar reda på vem som bygger vad, var, när och hur. Från tidiga idéer och planerade byggprojekt till projekt som projekteras, är ute på anbud eller har upphandlats.